Bewonersraad

Goede dienstverlening staat bij Woningstichting Simpelveld hoog in het vaandel. Daarom is overleg met onze bewoners erg belangrijk.  De ‘Bewonersraad Woningstichting Simpelveld’ vertegenwoordigt de belangen van de huurders. Als erkend overlegpartner voert zij regelmatig overleg met de woningstichting over allerhande zaken die de huurders bezighouden. Daarbij gaat het vanzelfsprekend niet in eerste instantie om (individuele) klachten. Daarvoor zijn andere kanalen, al kunnen huurders met hun problemen altijd bij de bewonersraad aankloppen.

De bewonersraad is er allereerst om zaken aan te pakken die grote groepen van huurders of zelfs alle huurders betreffen, bijvoorbeeld het huurbeleid of andere beleidskwesties. Het biedt bewoners de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid ten aanzien van zaken als huurprijzen, onderhoud, mutaties, verkoop, sloop, nieuwbouw en renovatie. De bewonersraad heeft over al deze punten een aantal keren per jaar een formeel overleg met de directie van Woningstichting Simpelveld.

De bewonersraad wil zo open en transparant mogelijk opereren en zoveel mogelijk namens alle huurders spreken. Daarom worden huurders opgeroepen om hun stem te laten horen. Heeft u iets te melden of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij:

Secretariaat Bewonersraad Woningstichting Simpelveld
Mevr. H. Starmans
Steenberg 75
6351 AR Bocholtz
T: 045–5443787

Een exemplaar van het informatiebulletin en klachtenformulier van de Bewonersraad Woningstichting Simpelveld is verkrijgbaar op ons kantoor of kunt u hier downloaden.