Bezwaar tegen huurverhoging

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan stuurt u ons schriftelijk een bezwaar. U kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging van de Huurcommissie. U kunt tot 1 juli bezwaar maken. Dat betekent dat Woningstichting Simpelveld het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni moet hebben ontvangen.

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging
Heeft u een huurverhoging gekregen van 3,9% of meer, dan heeft u een extra inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. U kunt om vier redenen bezwaar maken tegen deze extra huurverhoging:

  • De samenstelling  van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet.
  • Het gezamenlijke inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet.
  • Het huishoudinkomen over 2017 is veel lager dan het huishoudinkomen over 2016.
  • U of iemand van uw huishouden voldoet aan de criteria om als chronisch zien of gehandicapt aangemerkt te worden. 

Afhandeling van uw bezwaar
Heeft u bij ons een bezwaar ingediend? Dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en nemen wij uw bezwaar in behandeling. In deze bevestigingsbrief staat tevens vermeld welke documenten u aan ons dient te overleggen. Na ontvangst van de gevraagde bescheiden, krijgt u van ons een reactie op uw bezwaarschrift. Hierin geven wij aan of het bezwaar volgens ons gegrond of ongegrond is.

Als Woningstichting Simpelveld akkoord gaat met uw bezwaar, dan krijgt u een lagere huurverhoging en ontvangt u een aangepast huurverhogingsvoorstel. Zijn wij echter van mening dat uw bezwaar ongegrond is, dan zijn wij in principe verplicht het bezwaarschrift door te sturen naar de Huurcommissie, tenzij u het bezwaar intrekt. Komen wij er samen niet uit, dan schakelen wij de Huurcommissie in om de huurverhoging te beoordelen. Let op: indien u in het ongelijk wordt gesteld bent u € 25,- leges verschuldigd!

Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling Woondiensten of op de website van de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl.