Hennep

Woningstichting Simpelveld heeft een duidelijk beleid om hennepkwekerijen tegen te gaan. Samen met diverse partijen in Limburg zoals gemeenten, politie, woningcorporaties en energiemaatschappijen, heeft Woningstichting Simpelveld hierover afspraken in een convenant vastgelegd. Afgesproken is dat hennepkwekers streng worden aangepakt! 

In de huurovereenkomst heeft Woningstichting Simpelveld het volgende vastgelegd over het verbod op hennepkweek:

“Het is verboden in of op het gehuurde, in welke omvang ook, een hennepkwekerij dan wel een kwekerij van andere planten of zwammen, die kunnen dienen als grondstof voor drugs en/of geestverruimende middelen, te hebben, te laten hebben of door derden te doen hebben. De enkele aanwezigheid van zulk kwekerij in het gehuurde wordt beschouwd als bedrijfsmatige exploitatie ervan in strijd met de woonbestemming en is grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. De verhuurder zal geen (hennep)kwekerij in welke vorm ook accepteren en bij constatering daarvan in of op het gehuurde overgaan tot ontbinding van het huurcontract”

Alle gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen kunt u lezen in het Hennepconvenant Limburg 2012.      

Aangifte
Vermoedt u hennepkweek in uw buurt, geef dit dan door aan de politie via 0900 - 8844 of aan de woningstichting. U kunt het ook melden via 0800 - 7000 bij Meld Misdaad Anoniem.