Huisreglement appartementwoningen

Woningstichting Simpelveld wil al haar huurders woongenot bieden. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Als u met meerdere bewoners in een appartementencomplex woont is het belangrijk dat alle bewoners onderling rekening met elkaar houden. Om deze reden zijn huisregels opgesteld voor de gemeenschappelijke ruimtes om de veiligheid en het woongenot van u en uw medebewoners te kunnen waarborgen. Onder gemeenschappelijke ruimtes wordt verstaan: de entree, het trappenhuis, parkeergarage, de keldergangen, de lift en galerijen, oplaadpunt scootmobiel, e.d. Wij vragen u dan ook vriendelijk onderstaande huisregels in acht te nemen.

 1. Wees alert op wie u toegang geeft tot het complex.
 2. Netheid en veiligheid (i.v.m. brandgevaar en vrijhouden van vluchtwegen)
  • Het is verboden in de gemeenschappelijke ruimtes te roken
  • Deponeer geen reclamefolders of kranten (ook niet op de brievenbussen)
  • Plaats geen vuilafval of huisraad
  • Stal geen rollators, (brom)fietsen, kinderwagens e.d. in de algemene ruimtes
  • Sluit altijd de deur van de hoofdingang (open laten staan d.m.v. een steen, haakje, wig e.d. is verboden)
  • Het is verboden huisdieren los te laten lopen
 3. Schoonmaken en vernielingen
  • Houdt uw gemeenschappelijke ruimtes schoon
  • Het is verboden gemeenschappelijke goederen te vernielen
 4. Geluids- en stankoverlast
  • Het is verboden bromfietsen te starten binnen het complex
  • Sla niet met deuren
  • De gemeenschappelijke ruimte is geen kinderspeelplaats

Bij enkele complexen gelden aanvullende huisregels. Deze hangen op in de entree van het complex.