Huur betalen

De huur moet, conform huurcontract,  vóór de eerste van de maand betaald zijn. U kunt bij ons op verschillende manieren uw huur betalen:

 1. Automatische incasso;
  Dit is zowel voor u als voor ons de makkelijkste betalingsmanier. U machtigt ons eenmalig om de huurprijs automatisch van uw rekening af te schrijven. Zo weet u zeker dat u elke maand tijdig het juiste huurbedrag betaald. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u de machtigingskaart uitprinten en ingevuld en ondertekend aan ons opsturen.
 2. Acceptgirokaart;
  Ruim voor het begin de maand ontvangt u van ons een acceptgirokaart waarmee u de huur vóór de eerste van de komende maand kunt betalen.
  Maakt u geen gebruik van de ontvangen acceptgirokaart, maar betaalt u via uw eigen overschrijvingskaart, heeft u een machtiging via de bank of betaalt u via internet, vermeld dan altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgirokaart staat. Houdt u wel rekening met huurprijswijzigingen. Wijzigingen moet u zelf aanpassen!
 3. Aan de balie van ons kantoor;
  Ons kantoor is voorzien van een pinautomaat. U ontvangt een kwitantie als bewijs van betaling.

Hulp bij betalingsproblemen
Het kan echter eens voorkomen dat u door omstandigheden problemen heeft om tijdig aan uw betalingsverplichting te voldoen. Als u eenmaal achter gaat lopen met het betalen van de huur, dan is het moeilijk om deze achterstand weer weg te werken. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt voor het maken van een betalingsafspraak. Medewerkers van Woondiensten zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Heeft u naast het betalen van de huur ook andere betalingsproblemen, dan kunt u o.a. terecht bij Impuls (maatschappelijk werk).

SEPA
Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, acceptgiro en incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

Om die reden dient bij elke aanvraag voor automatische incasso of wijziging van bijvoorbeeld uw rekeningnummer een officiële machtiging ingevuld en ondertekend te worden. De machtigingskaart is verkrijgbaar via ons kantoor of hier te downloaden. Zonder ondertekening van deze machtiging, kunnen wij de nieuwe of gewijzigde incasso niet verwerken!