Huur opzeggen

Het opzeggen van de huur dient schriftelijk te geschieden middels het hiervoor beschikbare huuropzeggingsformulier. U kunt er echter ook voor kiezen om naar ons kantoor te komen zodat een van onze collega’s u hierbij kan helpen. Opzeggen kan op elke werkdag. Hierbij geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Deze termijn gaat in op de werkdag waarop wij uw formulier ontvangen. Ook de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als de opzegtermijn in het weekend of op een feestdag eindigt, dan geldt de eerst daarop volgende werkdag als laatste huurdag. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw opzeggingsformulier ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de opzegging, van de einddatum en van de dag waarop de opzichter u bezoekt voor de eerste woninginspectie.

Is er sprake van een relatiebreuk of echtscheiding en staat u beiden op het huurcontract? Dan dient de vertrekkende partner zijn deel van de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Voor deze situatie kunt u gebruikmaken van het eenzijdige huuropzeggingsformulier.   

Garage
Huurt u bij ons een garage of parkeerplaats en wilt u deze opzeggen. Download dan het opzeggingsformulier voor garage/parkeerplaats en stuur het ondertekend aan ons retour.  

Meer informatie
In onze folder huuropzeggen vindt u alle informatie terug vanaf het moment van opzeggen tot aan de eindafrekening. De folder is verkrijgbaar op ons kantoor of hier te downloaden.