Huurcommissie

De huurcommissie is een onafhankelijke instelling die uitspraak doet over huurprijsgeschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimten. Deze commissie geeft advies en doet uitspraken bij meningsverschillen over huren en verhuren.

De huurcommissie kan onder andere uitspraak doen in de volgende gevallen:

  • als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken;
  • als de huurprijs hoger is dan de maximale huurprijsgrens en de huurder wil huurverlaging;
  • bij een meningsverschil over de hoogte van de servicekostenafrekening;
  • als de huurder en verhuurder het niet eens zijn over de nieuwe huurprijs na woningverbetering.

Heeft u vragen aan of over de huurcommissie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de huurcommissies. Dit secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer: 0800 – 488 72 43. Telefonische vragen worden zoveel mogelijk direct beantwoord. Dit betekent dat het merendeel van de gestelde vragen meteen wordt afgehandeld. Ook kunt u terecht op de website, www.huurcommissie.nl.