Huurdersonderhoud

Elke woning heeft onderhoud nodig. Woningstichting Simpelveld voert een groot deel van het onderhoud en de meeste reparaties uit. Het klein dagelijks onderhoud moet u zelf uitvoeren en betalen. Dergelijke reparaties hebben meestal te maken met beschadiging of slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik van de woning. Dit kan bijvoorbeeld het binnenschilderwerk zijn of het schoonmaken van dakgoten en regenpijpen. Wat voor onze rekening komt en waarvoor u verantwoordelijk bent, is wettelijk vastgelegd. In het Besluit kleine herstelling, welke deel uit maakt van de algemene voorwaarden, kunt u precies zien  welk onderhoud u moet uitvoeren. Dit besluit is verder uitgewerkt in het Onderhouds-ABC.      

Schade aan de woning die u zelf heeft veroorzaakt, komt altijd voor uw rekening! Vergeet u bijvoorbeeld uw sleutel waardoor u de deur moet forceren, dan moet u dit zelf (laten) repareren en betalen.