Huurverhoging

Jaarlijks per 1 juli past Woningstichting Simpelveld de kale huur van uw woning aan. Ook dit jaar gaat de huurverhoging in per 1 juli 2018. De overheid stelt vast hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Woningstichting Simpelveld houdt zich bij de berekening van de huurverhoging dan ook aan de richtlijnen die door de Tweede Kamer worden vastgesteld.

Vóór 1 mei ontvangt u een aanzeggingsbrief met de voorgestelde huurverhoging per 1 juli. Uw gezamenlijk inkomen (huishoudinkomen) en de hoogte van de netto huur bepalen de hoogte van het percentage. Voor onze sociale huurwoningen verhogen wij dit jaar de huur met de volgende percentages:

 

Rijksbeleid

Voorstel huurverhoging WSS

huishoudinkomen

 

< € 417,34

> € 417,34

< € 597,30

> € 597,30

< € 640,14

> € 640,14

< € 710,68

> € 710,68

< € 41.056

3,9%

1,9%

1,4%

 0,7%

0,7% 

0,0%

> € 41.056 5,4% 5,4% 4,9%  4,4% 3,4%  2,4%

 

Voor de huurverhoging van vrije sector woningen stelt de overheid geen regels op. Het percentage voor onze vrije sector woningen is dit jaar vastgesteld op 2,4%.

Maximale huurprijs
Voor elke huurwoning in Nederland is een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers en de WOZ-waarde. De maandelijkse huur voor een sociale huurwoning mag niet meer zijn dan de maximale huurprijs.

Betalen van de huur

  • Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u zelf niets te doen. Wij passen het nieuwe bedrag automatisch voor u aan.
  • Betaalt u met acceptgiro? Dan sturen wij u vanaf juli 2018 elke maand een acceptgiro met daarop het nieuwe bedrag.
  • Betaalt u via periodieke overschrijving of via een bankopdracht via internet? Dan moet u het nieuwe bedrag zelf aanpassen. Doe dit op tijd, dan voorkomt u een achterstand met betalen. Neem contact op met uw bank voor meer informatie en hulp.