Inkoopbeleid, aanbestedingsbeleid en procuratie

Woningcorporaties werken aan een maatschappelijke opdracht: zorgen voor goede, energiezuinige en betaalbare sociale huurwoningen in een leefbare woonomgeving. De samenleving mag verwachten dat corporaties daarvoor hun middelen zo efficient en effectief mogelijk inzetten. Dat geldt ook voor de manier waarop corporaties werk uitbesteden.

Bijgaand document laat zien wat onze beleidskaders zijn op het gebied van inkoop, aanbesteding en procuratie. Dit zorgt voor duidelijkheid over verantwoordelijkheden binnen de organisatie (wie doet wat) en inzicht in protocollen en processen.