Kaderplan 2016 – 2020

In ons vorige kaderplan hebben we onze ambities voor de eerste keer gespiegeld aan onze visie en missie. Geconstateerd wordt dat we al onze ambities van destijds hebben waargemaakt. Ondanks het gegeven dat ons vorige kaderplan liep tot 2014, hebben wij bewust de keuze gemaakt om de looptijd van dit plan te verlengen totdat de herziene Woningwet een feit zou zijn. Nadat dit nu zijn beslag heeft gekregen en de kaders van de wet duidelijk zijn, is het tijd invulling te geven aan onze koers voor de komende jaren: ons kaderplan 2016 -2020