Niet tevreden

Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten en huurders en willen u dan ook graag goed van dienst zijn. Toch is het ondanks onze goede bedoelingen best mogelijk dat u niet tevreden bent over de afhandeling van een reparatieverzoek. Of over de manier waarop één van onze medewerkers u te woord heeft gestaan. Wij willen dat dan graag van u weten! 

U kunt uw klacht bij ons melden door middel van onderstaand klachtenformulier in te vullen. Geef daarbij duidelijk aan waarover u niet tevreden bent.

Klachten melden

Klachtencommissie
Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Woningstichting Simpelveld is deelnemer van de regionale klachtencommissie voor woningcorporaties in de gemeente Gulpen-Wittem, Vaals, Wijlre, Voerendaal en Simpelveld.

De klachtencommissie behandelt zaken aangaande klachten over verhuurder, procedures of personen welke namens de woningstichting werkzaamheden uitvoeren. Het is de taak van de commissie om aan het bestuur van de woningstichting een advies uit te brengen. Uw klacht dient u schriftelijk bij de klachtencommissie in te dienen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het klachtenformulier.