Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Warmtewet ingegaan. Deze wet is door de regering vastgesteld. De Warmtewet moet bewoners die gebruikmaken van blokverwarming beschermen. De regering wil zo voorkomen dat gebruikers van warmte teveel gaan betalen of dat zij tegen slechte voorwaarden warmte geleverd krijgen. Want zij kunnen namelijk niet kiezen van welke leverancier zij warmte krijgen en zijn afhankelijk van degene die hen warmte levert. Wanneer u een eigen CV-ketel heeft, is deze wet niet voor u van toepassing.

Per 1 januari 2014 dient volgens de Warmtewet levering van warmte plaats te vinden op grond van een leveringsovereenkomst. Deze leveringsovereenkomst tussen u en de Woningstichting Simpelveld bestaat al en is vastgelegd onder "Levering en diensten" in de huurovereenkomst. De wet schrijft verder een aantal bepalingen voor die in de leveringsovereenkomst opgenomen moeten worden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden. 

Wat verandert er op korte termijn voor u?
Voorlopig verandert er in de praktijk niets voor u. De woningstichting blijft zoals altijd warmte leveren. Ook de regeling met betrekking tot de voorschotten en de eindafrekening blijft onveranderd. 

Nieuwe tarieven levering warmte 2018
Per 1 januari 2018 zijn de nieuwe tarieven door het ACM vastgesteld voor 2018. Woningstichting Simpelveld hanteert de volgende tarieven voor 2018, te weten:
Vastrecht warmte: € 309,52 per jaar
Meettarief:             € 25,36 per jaar
Verbruik:                € 24,05 per GJ 

Heeft u vragen of klachten over warmtelevering, dan kunt u in eerste instantie gewoon bij Woningstichting Simpelveld terecht. Wij raden u in ieder geval aan de Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering te lezen.