Opritten en parkeren in voortuinen

Bij diverse woningen ligt naast de woning een oprit behorende bij het gehuurde perceel. Deze mag gebruikt worden, mits bepaalde regels in acht genomen worden en dit geen overlast veroorzaakt voor uw buren. 

Gebruik van uw oprit
Er mag slechts één auto (per huurovereenkomst) op de oprit geparkeerd worden. De oprit mag niet gebruikt worden als permanente stallingruimte voor voertuigen (bijvoorbeeld aanhangers, caravans of campers). Onder permanente stalling verstaat Woningstichting Simpelveld 7 dagen of meer aaneengesloten stallen. Aanwijzingen en/of richtlijnen van de Gemeente Simpelveld en Woningstichting Simpelveld dienen te allen tijde opgevolgd te worden

Gedeelde oprit
Daar waar sprake is van een (gedeeltelijk) gedeelde oprit mag deze (of dat bepaald gedeelte) slechts gebruikt worden voor verkeersbewegingen, maar niet voor stalling van voertuigen of andere zaken. Uw buren zullen te allen tijde met hun eigen vervoermiddelen de oprit moeten kunnen gebruiken voor verkeersbewegingen van voren naar achter.

Oprit aanleggen of aanpassen
Indien u zelf een oprit wilt aanleggen of een aanpassing van uw bestaande oprit wilt doorvoeren kan dit slechts na toestemming van de woningstichting en Gemeente (inritvergunning). Parkeren in de voortuin of het aanleggen van een parkeerplaats anders dan een oprit naast uw huis is verboden. Hiervoor zal door Woningstichting Simpelveld dan ook geen toestemming verleend worden.