Overlast en nu?

Buren hebben we allemaal; we leven dicht op elkaar en dat kan soms voor overlast zorgen. Wij willen graag dat u zich veilig voelt en prettig woont. U speelt hierbij zelf een belangrijke rol.

Overlast kan vaak voorkomen worden. Het is belangrijk om goed contact te hebben met uw buren. Maak daarom kennis met uw buren. Geeft u een feestje of gaat u klussen? Waarschuw uw buren van te voren. Op deze manier laat u zien dat u aan hen heeft gedacht en begrijpt dat uw activiteit overlast kan bezorgen.

Een gesprek helpt
Als u toch last heeft van uw buren, is een gesprek daarover meestal de beste oplossing. U kunt dan ook afspraken maken om in de toekomst de overlast te voorkomen. Woningstichting Simpelveld verwacht dat u in eerste instantie zelf contact zoekt met de overlastgever en samen probeert tot een oplossing te komen.

Lukt het niet om samen met de buren het overlastprobleem op te lossen, dan kunt u ons inschakelen om te bemiddelen. Dat doen we meestal door beide partijen uit te nodigen voor een gesprek. U kunt de overlast telefonisch bij ons melden. Het is echter belangrijk om klachten ook schriftelijk te melden. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Overlast melden bij de politie
Krijgt u te maken met bijvoorbeeld crimineel gedrag, bedreigingen, geweld of zware geluidshinder, dan kunt u het beste direct contact opnemen met de politie. Er bestaat ook de mogelijkheid om uw informatie te melden via het telefoonnummer 0800-7000 (meldpunt misdaad anoniem). Dit is de plek waar onder andere ernstige misdaad kan worden gemeld en anonimiteit verzekerd is. Zo kunt u toch een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw eigen omgeving.