Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganistaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet.

Ondertekening prestatieafspraken 2020
Onlangs op 3 december 2019 ondertekenden Woningstichting Simpelveld, Bewonersraad Woningstichting Simpelveld, Wonen Limburg, Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg en de gemeente Simpelveld samen de Prestatieafspraken 2020 voor de gemeente Simpelveld. Deze prestatieafspraken bevatten afspraken over de woningvoorraad, betaalbaarheid & beschikbaarheid, wonen & zorg, huisvesting van urgente doelgroepen, duurzaamheid, investeren in vrije sector huur en leefbaarheid.

Sinds de inwerkingtreding van de Woningwet op 1 juli 2015 is de samenwerking tussen de genoemde partijen gegroeid en werken ze steeds meer samen aan het realiseren van de gemaakte afspraken om uiteindelijk te komen tot een beter functionerende woningmarkt in de gemeente Simpelveld. Mocht u interesse hebben in de gemaakte prestatieafspraken van 2020, dan kunt u deze hier downloaden.