Woningruil

Door wijzigingen in uw gezinssituatie kan het voorkomen dat uw huidige woning op een gegeven moment niet meer passend voor u is. Als u op zoek bent naar een passende woning, kan Woningstichting Simpelveld u hierbij van dienst zijn. Omdat de doorstroming binnen het huidige bezit beperkt is, kan de wachttijd voor een bepaalde woning soms oplopen tot enkele jaren. Om u als woningzoekende meer mogelijkheden te bieden, wil de woningstichting u de mogelijkheid bieden tot woningruil.

Bij woningruil dienen twee huurders van Woningstichting Simpelveld gezamenlijk een verzoek in voor woningruil. U zoekt dus zelf een geschikte partner. De woningstichting zal vervolgens beoordelen of woningruil mogelijk is.

Woningstichting Simpelveld is in principe bereid medewerking te verlenen aan woningruil als:

  • u beide huurder bent van Woningstichting Simpelveld;
  • u minimaal 6 maanden staat ingeschreven als woningzoekende;
  • er geen sprake is van betalingsachterstand of overlast en de woningstichting ook geen overlast verwacht in uw nieuwe woning;
  • u minimaal één jaar in uw huidige woning woonachtig bent;
  • er sprake is van een serieuze ruil. Dit houdt in dat de beide partijen de woning permanent gaan bewonen en daar minimaal een jaar blijven wonen.

Er zijn situaties dat Woningstichting Simpelveld geen toestemming geeft voor de woningruil. Woningruil is bijvoorbeeld niet mogelijk als de ruil feitelijk heeft plaatsgevonden zonder toestemming van Woningstichting Simpelveld of één van de woningen op de nominatie staat om verkocht te worden of de grootte van het huishouden niet passend is voor de woning en het inkomen niet in verhouding staat tot de huurprijs.

Voordat u tot woningruil kunt overgaan, moet u hiervoor altijd schriftelijke toestemming hebben van Woningstichting Simpelveld. U kunt hier het aanvraagformulier Woningruil downloaden. Daarna volgt de procedure die ook geldt bij een gewone huuropzegging.